Tagi

, , ,


Piaszczyste wydmy nadmorskie na naszym wybrzeżu obejmują całą linię brzegową, oprócz odcinków stromego klifu oraz terenów zabagnionych w głębi zatok i w ujściach rzek. Szczególnie typowe wydmy wykształciły się na mierzejach: Łebskiej, Helskiej i Wiślanej.

wydmy grady woniecko 6zPowstawanie wydm nadmorskich ściśle wiąże się z rozwojem roślinności. Piasek morski, wyrzucany stale przez fale morskie na brzeg, układa się początkowo na płaskiej, zupełnie nie zarośniętej plaży, tzw. strądzie. Dopóki plaża jest wilgotna, piasek pozostaje nieruchomy, gdy jednak obeschnie, poszczególne jego ziarna zaczynają wędrować.

Na naszym wybrzeżu panują wiatry z kierunków zachodnich, wędrówka ta odbywa się, więc ukośnie w głąb lądu. W miejscach, gdzie wiatr napotyka przeszkodę terenową,traci swoją początkową prędkość i niesiony piasek odkłada się, dając w ten sposób pierwsze zawiązki wydm. Zwykle tworzą się one wokół kęp roślinności wysuniętych najdalej na plażę.

1302-Ruchome-Wydmy---Slowinski-Park-NarodowyPoczątkowo na słabo jeszcze zarośniętej wydmie rozkład substancji organicznej jest tak szybki, że próchnica nie gromadzi się w glebie. Dopiero gdy roślinność dostatecznie się rozwinie, następuje wzbogacenie piasku w substancje próchniczne, zwiększa się pojemność wodna gleby, maleje przewiewność, piasek staje się bardzo zwięzły i mniej ruchliwy, wydma „biała” zamienia się w wydmę „szarą”, mniej więcej ustaloną. Równocześnie z tym postępuje przemiana roślinności.

W miarę jak podłoże wzbogaca się w próchnicę i następuje dalsza jego stabilizacja, na wydmie szarej pojawiają się pierwsze krzewy: wierzba płożąca piaskowa (Salix arenarid), bażyna czarna (Empetrum nigrum), wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) i inne, i sukcesja najczęściej postępuje od Helichryso – Jasionetum litoralis do boru sosnowego, tzw. boru bażynowego Empetro nigri – Pinetum.

http://slownik.ekologia.pl/

Reklamy