Tagi

, , ,


Rosnące ceny konwencjonalnych surowców energetycznych: węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego, skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż źródła kopalnych surowców energetycznych stale się kurczą, a ich używanie powoduje znaczne szkody dla środowiska naturalnego. Z tego powodu wzrasta zainteresowanie produkcją energii odnawialnej.

Biomasa, a co za tym idzie wierzba i wiklina, stanowią istotne źródło energii odnawialnej. Energia słoneczna, poprzez fotosyntezę akumulowana jest w biomasie organizmów roślinnych. Przemiana w energię cieplną zachodzi w procesie spalania biomasy lub produktów jej rozkładu. Ciepło może być następnie przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną.

wierzba energetyczna biomasa biomasa

Przewodnik po wystawach ~ Nowy Tomyśl, II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa 

Reklamy